Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

lovebuzz
3421 b5e0
champagne
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
lovebuzz
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viamarysia marysia
lovebuzz
7447 1ef1 500
Reposted fromzciach zciach viamarysia marysia
lovebuzz
5157 0c2f 500
Reposted frompiehus piehus viasilkydreams silkydreams
lovebuzz
5561 5a52 500
Kraków, powódź 1997
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viasilkydreams silkydreams
lovebuzz
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamarysia marysia

February 27 2019

lovebuzz
7904 45d2 500
Reposted fromlaluna laluna viasilkydreams silkydreams
lovebuzz
2646 f308
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkydreams silkydreams
lovebuzz

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viasilkydreams silkydreams
lovebuzz
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viasilkydreams silkydreams
lovebuzz
6253 e12b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkydreams silkydreams
lovebuzz
5326 f641 500
lovebuzz
lovebuzz
lovebuzz
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viafabulous-lazy fabulous-lazy
lovebuzz
7704 422b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkydreams silkydreams
lovebuzz
0819 bc89 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit

October 23 2018

lovebuzz
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszlugtime szlugtime
lovebuzz
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszlugtime szlugtime
lovebuzz
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...