Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

lovebuzz
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viamslexi mslexi
lovebuzz
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viamslexi mslexi
lovebuzz
Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
— François Mauriac
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamslexi mslexi
lovebuzz
7252 7ce8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
8907 6acc 500

balmain-vogue:

Instagram @dreamxdaily (:

Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
8941 15f9 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
lovebuzz
lovebuzz
Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? (...) Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się poznawszy ją dokładniej?
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frommikey mikey viamslexi mslexi
lovebuzz
7476 40ba
lovebuzz
4534 08e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
lovebuzz
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamslexi mslexi
lovebuzz
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi
lovebuzz
Bywają takie dni, które może naprawić jedynie dźwięk Twojego głosu.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi
lovebuzz
0992 8227 500
Reposted fromtress tress viamslexi mslexi
lovebuzz
Nie można kochać kobiety, nie szanując jej.
— Alberto Moravia / Rzymianka
Reposted fromesperantoo esperantoo viamslexi mslexi
lovebuzz
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamslexi mslexi
lovebuzz
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
lovebuzz
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi
lovebuzz
7817 0042
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamslexi mslexi
lovebuzz
7559 ea9d
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl