Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

lovebuzz
4474 172f 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
lovebuzz
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viaoutoflove outoflove
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
lovebuzz
TO KŁAMSTWO, MYŚLEĆ, ŻE JESTEŚ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRA, ŻE NIC NIE JESTEŚ WARTA, ŻE NIE JESTEŚ PIĘKNA !  Okłamujesz się cały czas. A teraz płacz. Bo 9 na 10 ciosów nożem zadałaś sobie sama.
Reposted fromdojenka dojenka viaoutoflove outoflove
lovebuzz
lovebuzz
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viaoutoflove outoflove
1827 7067
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
lovebuzz
Dziś jedynym zakłamaniem na jakie sobie pozwalam jest "wszystko jest ok". Już nie ma "radze sobie, jakoś to będzie". Teraz jest "ok". Nie mam siły na więcej.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaoutoflove outoflove
4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoutoflove outoflove
lovebuzz
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viaoutoflove outoflove
lovebuzz
8253 e661 500
Reposted fromprno prno viaoutoflove outoflove

May 06 2017

lovebuzz
4450 32d0
Reposted fromcalifornia-love california-love
lovebuzz
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
lovebuzz
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viaoutoflove outoflove
lovebuzz
6683 f5ca 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lovebuzz
4995 cf93
Reposted fromcalifornia-love california-love
lovebuzz
1119 33b7
lovebuzz
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
lovebuzz
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaoutoflove outoflove
lovebuzz

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl