Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

lovebuzz
 „Wino się pije,
Piwo się żłopie,
a wódę to tylko się chla.
Panny się liże,
Damy się gwałci,
a w dziwki to tylko się pcha”.
(18 II 1933)
— Witkacy
Reposted fromkyte kyte viafabulous-lazy fabulous-lazy
lovebuzz
3656 8473
Reposted fromdelain delain viafabulous-lazy fabulous-lazy

February 22 2017

lovebuzz
9874 d6c6
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit

February 21 2017

7003 6f2a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viamslexi mslexi
lovebuzz
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viamslexi mslexi
lovebuzz
Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć. A kobiety mężczyzn, których miały.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamslexi mslexi
lovebuzz
9237 959c
Reposted fromnexxt nexxt viamslexi mslexi
lovebuzz
lovebuzz
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viamslexi mslexi
lovebuzz
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viamslexi mslexi
lovebuzz
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viamslexi mslexi
lovebuzz
4037 ab3a
Reposted frommslexi mslexi
lovebuzz
7869 628d
Reposted fromtfu tfu viafabulous-lazy fabulous-lazy
lovebuzz
2471 e96b 500
Reposted fromvandalize vandalize viafabulous-lazy fabulous-lazy
lovebuzz
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamslexi mslexi
lovebuzz
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viamslexi mslexi

July 10 2015

lovebuzz
4841 6004 500
Ich kam.
Reposted frombiru biru viafoods foods
lovebuzz
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viaSundaySmile SundaySmile
lovebuzz
9480 8fa3
Wódko!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakarlaaa karlaaa
lovebuzz
5879 5cf4
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viakarlaaa karlaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl