Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

lovebuzz
4450 32d0
Reposted fromcalifornia-love california-love
lovebuzz
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
lovebuzz
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viaoutoflove outoflove
lovebuzz
6683 f5ca 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lovebuzz
4995 cf93
Reposted fromcalifornia-love california-love
lovebuzz
1119 33b7
lovebuzz
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
lovebuzz
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaoutoflove outoflove
lovebuzz

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaoutoflove outoflove
lovebuzz
5764 73ff 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaoutoflove outoflove
lovebuzz
lovebuzz
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka

April 30 2017

lovebuzz
4437 fdb4
Reposted fromcalifornia-love california-love
7027 0a82
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaoutoflove outoflove
lovebuzz
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaoutoflove outoflove
lovebuzz
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
lovebuzz
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutoflove outoflove

April 28 2017

lovebuzz
3599 479e
lovebuzz
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
lovebuzz
  Byłaś taka zwyczajna 
  rozbawione włosy 
  w ogrodzie nad porzeczką 
  z jednym listkiem twarz 
  nic o tym nie wiedziałaś i ja nie wiedziałem 
  że można tak się widzieć już ostatni raz
— J. Twardowski ''Byłaś''
Reposted fromsoulforme soulforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl